Υ-20 Από Ψηλά

aviationlive | 1/05/2013 12:33:00 μ.μ. | 0 σχόλια

Το υπο ανάπτυξη μεταγωγικό της Κίνας, όπως το είδε ο Ikonos.

@ Wired

@ Wired

Category: ,

0 σχόλια