Έξι Και Σήμερα

aviationlive | 10/11/2014 10:13:00 π.μ. | 0 σχόλια

One last wave from crew of TA-7C Corsair II 154477.
(C) Dave SAV

"Olympos" pilot A-7E Corsair II 160616 'Fly Low Hit Hard'
(C) Dave SAV

Category: , ,

0 σχόλια