Η Φωτογραφία Της Εβδομάδας

aviationlive | 10/20/2014 12:14:00 μ.μ. | 0 σχόλια

On the "spotters' day" this female tech serviced aircraft from both waves. Here she is in front of 156767, the third aircraft from the afternoon wave. Very impressive, confident, professional work.    
                                                        (C) Superior Firepower


Category: , ,

0 σχόλια