Περικοπές Στη Heyl Ha'Avir

aviationlive | 7/11/2013 10:10:00 π.μ. | 0 σχόλια

Μια μοίρα της Heyl Ha'Avir θα αναστείλει οριστικά τη λειτουργία της ενώ άλλες δύο θα συγχωνευθούν στο πλαίσιο οικονομικών περικοπών. Αν και δεν είναι γνωστές οι μοίρες που επηρεάζονται από τις "αλλαγές" πιθανότατα πρόκειται για εκείνες που επιχειρούν με F-16 A/B ''Netz'' και παρουσιάζουν υψηλό λειτουργικό κόστος.
 Στη φωτογραφία Block 30 της Tayeset 117 (C) IAF


Category:

0 σχόλια