''Βέλος'' @ Ørland

aviationlive | 9/04/2013 09:10:00 μ.μ. | 0 σχόλια

Από τα περίπου 900 άτομα που συμμετείχαν την άσκηση Brilliant Arrow 2013, μόλις 50 ήταν γυναίκες. Δύο από τις εκπροσώπους του ασθενούς φύλου - ανάμεσα τους και μια Ελληνίδα οπλουργό της 341 Μ -, "παρουσίασε" η HQ Aircom τονίζοντας τον επαγγελματισμό τους και την ισότιμη θέση τους σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.


For Anastasia, who wanted to study chemistry, being a member of the Hellenic Air Force had always been a secret dream. We meet Anastasia – a Master Sergeant – at her workplace during exercise BAW13. She is waving her arms in the air, marshaling the F-16 pilot back to his parking position. Altogether there are five female soldiers in the Greek detachment and Anastasia is one of the technicians.


She has been in the Hellenic Air Force for five years including three years at military training school. At high school she was one of only 60 girls – out of 200 students. Therefore, working together with men is not new to Anastasia – and no particular challenge.“I like football and Call of Duty”, she laughs, “staying feminine in such a male environment is surely not easy. At work we are all just people. We are all the same and we have an important job to do”, she continues and she looks very comfortable among her colleagues.Initially, Anastasia’s parents were worried about her future. Now, they are very happy and proud of their daughter’s achievement. “My hometown is very close to an air base. Since my childhood, I have always been fascinated watching fighter aircraft flying dreaming that one day I could be a part of the Hellenic Air Force family. My dream came true and I became a fighter aircraft technician”.


Being a quick learner Anastasia is highly appreciated at work. The Greek detachment commander is pleased with the work she does. ”We are very happy to have her on our team – she is always pleasant, encouraging team spirit”, he says.Anastasia combines her job with human science and philosophy studies. Her experience from both the military and her academic background will be much appreciated in any field.

Category: , , ,

0 σχόλια