Βολή Meteor Από Typhoon

aviationlive | 12/07/2012 10:01:00 π.μ. | 0 σχόλια

(C)EADS
 Στις 4 Δεκεμβρίου Eurofighter πραγματοποίησε βολή Meteor σε πεδίο βολής στη Βρετανία. Ο πυραυλοκινητήρας του βλήματος ενεργοποιήθηκε και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον εξοπλισμό τηλεμετριάς, θα επιτρέψουν την επέκταση του φάκελου εξαπόλυσης.

Category: ,

0 σχόλια