Περικοπές : Στο Στόχαστρο Red Flag, Thunderbirds Και Ώρες Πτήσης

aviationlive | 2/08/2013 12:05:00 μ.μ. | 0 σχόλια

Ο σφιχτός προϋπολογισμός και η μη εξεύρεση λύσης από το κογκρέσο για το χρέος των ΗΠΑ, θα οδηγήσει την USAF σε περικοπές. Από τις 1 Απριλίου και έπειτα οι  Thunderbirds - πιθανότατα - δεν θα πραγματοποιήσουν άλλη επίδειξή ενώ θα ακυρωθούν ορισμένες εκπαιδευτικές σειρές της άσκησης Red Flag. Βαρύ θα είναι το πλήγμα και στην επιχειρησιακή εκπαίδευση των χειριστών καθώς έχει μπεί όριο στις ώρες πτήσης.


Ανησυχία για τις περικοπές εκφράζουν και οι πολιτικές αρχές της Nevada. Οι "αποστολές" που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές σειρές αφήνουν χρήμα, ενώ αργότερα επιστρέφουν με τις οικογένειές τους... παράλληλα, κάθε χρόνο, πάνω από 200 εκατ. $ δίνονται σε εταιρίες για τη παροχή υπηρεσιών.(Συμβαίνουν και αλλού)

Πηγή

Category: ,

0 σχόλια