Παρουσίαση Του TLP

aviationlive | 11/20/2013 10:33:00 π.μ. | 0 σχόλια


Παρουσίαση του TLP, του προγράμματος που σκοπό έχει την εκπαίδευση Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO).
Σκοπός του προγράμματος TLP είναι η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO), καθώς και η εξοικείωση και η συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα και διαδικασίες.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7399
Copyright © Πολεμική Αεροπορία

Σκοπός του προγράμματος TLP είναι η εκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO), καθώς και η εξοικείωση και η συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα και διαδικασίες.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7399
Copyright © Πολεμική Αεροπορίκπαίδευση των Ιπταμένων του ΝΑΤΟ στη συγκρότηση και την ηγεσία μικτών σχηματισμών (COMAO), καθώς και η εξοικείωση και η συνεργασία όλου του προσωπικού που υποστηρίζει τέτοιου είδους αποστολές, σύμφωνα με τα Νατοϊκά πρότυπα και διαδικασίες.

Δειτε επίσης :

335Μ / TLP 12-3
347Μ / TLP 13-1
331Μ / TLP 13-2

Category: , ,

0 σχόλια